Nến taper sáp ong dài

80,000

Nến Trang Trí

  • Nến cao 25cm, rộng 2,2cm
  • Bấc gai dầu trang trí nhà cửa và thờ cúng
  • Thời gian cháy từ 11-12 giờ

còn 150 hàng