Nến Sinh Nhật Sáp Ong Nguyên Chất

20,000

– Sáp ong rừng Việt Nam
– Bấc cotton.
– Kích thước: Cao 7cm
– Khối lượng: 0,4 oz Sáp ong.

còn 100 hàng