Nến sáp ong hoa sen Búp

80,000

Sáp Ong Nguyên Chất

  • Không có chất phụ gia hoặc chất độn
  • Bấc 100% cotton
  • Thời gian nến cháy từ 11- 12 giờ
  • Cao 5,5cm- rộng 4,5cm
  • Luôn giữ cho bấc được cắt nhỏ đến 1/4

còn 100 hàng