Nến điện tử lưỡi gà gù 7 đến 10 CM

250,000 160,000

✅Đường kính : 5-7cm
✅Chiều cao: 3 loại: 7,5cm, 10cm và 15cm
✅Thời gian sử dụng: trọn đời
✅Nến :7.5*10cm Giá bán: 100/ chiếc
✅Nến: 7.5*15CM Giá bán: 130/chiếc
✅Nến: 7.5*18cm Giá bán: 150/ chiếc
✅Nến: 7.5*20cm Giá bán: 150/ chiếc
✅Nến: 7.5*30cm Giá bán: 180/ chiếc